Top 10 doanh nghiệp lớn nhất tỉnh quảng ninh

Top 10 doanh nghiệp lớn nhất tỉnh quảng ninh 30-07-2021 10 1 0 0 Báo lỗi Tỉnh tỉnh quảng ninh là mỏ than “vàng” của VN. Ngay từ thời Bác Hồ còn sống, bác đã chú trọng và đẩy mạnh việc khai thác tiềm năng vốn có này. Chính vì vậy, rất nhiều doanh nghiệp […]

Read More